Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin konkursu na Facebooku

Regulamin konkursu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez sklep internetowy Decorto.pl oraz markę Vialli Design
(43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Pocztowa 14).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sponsorem głównych nagród w Konkursie jest sklep internetowy Decorto.pl

4. Dokumentem określającym zasady konkursu jest Regulamin konkursu

5. Konkurs trwa od 22.07.2016 – 31.07.2016 r.

 

UCZESTNICY KONKURSU

6. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba, która:

a) ukończyła 18 lat

b) poprzez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że zapoznała się z zasadami Konkursu oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;

c) jest fanem fanpage Decorto.pl

d) mieszka na stałe na terenie RP

e) nie jest pracownikiem Usługodawcy, ani nie jest członkiem jego rodziny,

f) spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie

 

7. Wykonanie zadania konkursowego

a) aby wziąć udział w konkursie należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym, jakie kolory dominują w domu osoby biorącej udział w konkursie

b) zaleca się również aby uczestnik konkursu zachęcił swoich znajomych do dzielenia się informacją o konkursie ze swoimi znajomymi

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

9. Za prawidłową rejestrację uczestnika konkursu uważa się:

a) Wykonanie przez uczestnika konkursu zadania konkursowego

 

PRZERWANIE KONKURSU

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania konkursu po jego rozpoczęciu i/lub po przyznaniu nagród. Dotyczy to przede wszystkim konkursów, które nie mogą odbywać się zgodnie z przewidzianym planem, podczas których zaistniały sytuacje szczególne wywołane, np. wirusami komputerowymi, usterkami systemowo-sprzętowymi albo innymi usterkami technicznymi lub wadami prawnymi, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, integralność i regularny przebieg konkursu. Dalsze postępowanie prawne i droga sądowa są wykluczone.

 

NAGRODY I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

11. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie zamieszczonych komentarzy pod postem konkursowym

12. W konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby

13. Nagrody w konkursie:

a) zestaw dwóch pojemników Livio Vialli Design

b) miska Livio Duo ze szczypcami do sałaty

c) rękawica kuchenna Livio

 

14. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje również prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) nagród rzeczowych.

  

ADMINISTRATORZY DANYCH

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych
w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

17. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi do trzech dni od zakończenia konkursu.

x